• 1398/10/03
خرید سجاده فرش محرابی

خرید سجاده فرش محرابی

خرید فرش محرابی سجاده ای از شرکت سجاده نقش کاشان :

نوع فرش سجاده ای: فرش سجاده ای محرابی

طرح سجاده فرش: فرش سجاده ای طرح کبیر

رنگ فرش نمازخانه: سبز

متراژ:320 متر

شانه: 500 شانه

تراکم: 1000

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ، قزوین

خرید فرش محرابی مسجد

نصب سجاده فرش محرابی توسط پرسنل مجرب شرکت سجاده نقش کاشان صورت گرفته است.

فرش مسجد طرح کبیر را از اینجا ببینید:

فرش-سجاده-ای-طرح-کبیر

.