• 1397/04/20
نصب فرش سجاده ای در  شهرستان بم

نصب فرش سجاده ای در شهرستان بم

خرید سجاده فرش برای فرش مسجد :

نوع سجاده فرش: فرش سجاده ای محرابی

نام طرح: طرح رضوان

رنگ: سبز

ابعاد: 60*1.25

مکان: بم

تاریخ نصب: 1397/03/09

نصب فرش های سجاده ای توسط نصاب مجرب شرکت سجاده فرشِ سجاده نقش صورت گرفته است.

سجاده فرش طرح رضوان را از اینجا ببینید.

با تشکر و قدردانی از مشتری عزیزمان جناب آقای انصاری.

.