• 1398/12/28
خرید سجاده فرش از شرکت سجاده فرش

خرید سجاده فرش از شرکت سجاده فرش

فروش فرش مسجد توسط شرکت سجاده فرش سجاده نقش کاشان :

نوع فرش سجاده ای: خرید فرش محرابی

طرح سجاده فرش محرابی:  طرح باستان کد 620

رنگ سجاده فرش: آبی فیروزه ای

تعداد شانه سجاده فرش: 700 شانه

متراژ سجاده فرش: 380 متر

مکان: مسجد المهدی شهریار

تاریخ خرید سجاده فرش و نصب آن: 1398/12/20

نصب فرش سجاده ای: پرسنل مجرب شرکت سجاده نقش کاشان

فرش-مسجد-صاحب-الزمان-عج-کاشان

 

فرش-مسجد-المهدی-شهریار خرید-فرش-محرابی-مسجد-المهدی-شهریار

خرید-فرش-محرابی-مسجد-المهدی-شهریار

 

طرح باستان را از اینجا ببینید:

فرش مسجد محرابی طرح باستان کد 620

.