طراحی سه بعدی فرش سجاده ای

طراحی سه بعدی فرش سجاده ای

در راستای افزایش خدمات، توجه به امر مشتری مداری و دستیابی به محصول با کیفیت و مطابق با سلیقه ی مشتری، هر خریدار برای سفارش سجاده فرش میتواند مشخصات کامل نقش فرش های سجاده ای مورد نظر را به طراحان اعلام و فرش سجاده ای سه بعدی را قبل از تولید مشاهده کند. تا خروجی نهایی  یعنی فرش سجاده ای از هر جهت مطابق با خواست و نظر خریدار صورت گیرد. طراحی فرش های سجاده ای سه بعدی نیز مطابق خواست خریدار سجاده فرش صورت می گیرد.