نصب فرش های سجاده ای مسجد

نصب فرش های سجاده ای مسجد

معمولا مکان های مورد نظر جهت نصب فرش سجاده ای شکل هندسی منظمی ندارد. به همین دلیل در هنگام نصب فرش مخصوص مسجد  لازم است پرسنل مجرب این امر را توسعه بخشند. متخصصین مجرب نصب فرش محرابی و فرش تشریفات کلیه فعالیت های مربوط به برش، دوخت، و نصب فرش سجاده ای را انجام می دهند تا یکپارچگی محیط و حداکثر کیفیت مورد انتظار حاصل شود.

اهمیت نصب توسط پرسنل مجرب به قدری است که اگر نصب درست انجام نشود ممکن است سجاده فرش مسجد ضایعات زیادی داشته باشد. و یا اینکه سجاده فرش مفروش شده به دلیل عدم تناسب با محیط طی مدت زمانی کوتاه دچار صدمات فراوان شده و پس ازآن  کاملا فرسوده شود.

به عنوان نمونه، محراب مسجد امام رضا(ع) در بندر عباس را مشاهده می کنید که متخصصین مجرب شرکت سجاده نقش به خوبی کار برش و مفروش نمودن این قسمت را انجام داده اند:

نصب فرش سجاده ای در مسجد امام رضا توسط پرسنل مجرب

همچنین در تصویر زیر آماده سازی فرش تشریفات به ابعاد 500 متر در نمازخانه تهران توسط نصابان مجرب را ملاحضه می کنید:

نصب فرش تشریفات در نمازخانه تهران

از آنجایی که نصب فرش مسجد و فرش تشریفات توسط متخصصین مجرب شرکت سجاده فرش سجاده نقش انجام می شود، همه ی مسجد فرش می شود و جایی خالی نمی ماند. به این صورت که جای ستون، کناره ها و حاشیه های مسجد توسط پرسنل مجرب نصب، در همان محل برش زده می شود و کار دور دوزی و حاشیه زدن هم در همان محل انجام می شود.

همچنین در نمازخانه دانشگاه فنی دختران اراک که شکل هندسی منظمی نداشته است، کار برش و نصب به خوبی توسط متخصصین مجرب شرکت سجاده نقش انجام شده است:

نصب فرش مخصوص مسجد در دانشگاه فنی دختران اراک

شما می توانید دهها نمونه کار نصب شده این شرکت را در مساجد، حسینیه ها، نمازخانه ها را از طریق منوی نمونه کارها مشاهده نمایید.

سوالات متداول

نصب غیرصحیح سبب کاهش عمرودوام سجاده فرش میشود،فرش پاخورزیادی دارد،اگر فرد توانایی کافی برای نصب نداشته باشد فرش به صورت صحیح روی زمین جایابی نمیشود،گوشه و کنار و اطراف ستون ها به صورت صحیح برش و دور دوزی نمیشودفرش جابه جامیشودو روی هم قرار میگیرد یا فاصله ی زیاد بین فرش ها ظاهری نامناسب ایجادمی کند. نصب غیر اصولی باعث ضایعات فراوان شده و هزینه ی اضافی برای مسجد و نمازخانه ایجاد میکند. همچنین .جهت قبله دقیق نخواهد بود.
قیمت نصب و مفروش کردن فرش سجاده ای متفاوت است و معمولا به مهارت نصاب بستگی دارد. اگر متراژ سجاده فرش زیاد باشد معمولا شرکت سجاده فرش هزینه آن را به نصاب پرداخت میکند اما اگر متراژ سجاده متری کم باشد نصاب برای هر متر فرش سجاده ای هزینه ای را برای متولیان مسجد یا نمازخانه در نظر میگیرد.