ضمانت نامه کیفیت فرش مسجد

ضمانت نامه کیفیت فرش مسجد

ضمانت در تولید کالا یکی از امور مهم در امر مشتری مداری می باشد به همین دلیل تولیدات گروه صنعتی سجاده نقش(سجاده نور) با نخ 100% آکریلیک بافته می شوند و تمامی نخ های نامرغوب از چرخه ی تولید حذف شده اند چرا که کیفیت نخ و کیفیت بافت فرش رابطه ی مستقیم دارند. استفاده از بهترین دستگاه های بافت سجاده فرش مسجد در شرکت سجاده فرش سجاده نقش تضمین کیفیت را به دنبال دارد.  بنابراین شما خریدار محترم میتوانید تمامی محصولات فرش سجاده ای را با ضمانت نامه کیفیت بافت و مواد اولیه استفاده شده در تولید سجاده فرش خرید کنید.

ضمانت نامه کیفیت و خرید سجاده فرش