• 1402/04/17
خرید فرش نمازخانه از سجاده نقش کاشان

خرید فرش نمازخانه از سجاده نقش کاشان

طرح سجاده فرش: سجاده فرش طرح صابر 98101

متراژ فرش سجاده ای: 170 متر

شانه سجاده فرش: 500 شانه تراکم 1800 اکریلیک

 

خرید فرش نمازخانه

نمازخانه یکی از محل های مهم در مدارس، ادارات و ارگان های مختلف است که کاربری مختلفی دارد. عموم فعالیت ها در نمازخانه برپایی نماز و برگزاری مراسمات مذهبی است به همین دلیل بسیاری از افراد سعی میکنند نمازخانه ها را مانند مساجد و مراکز مذهبی رونق دهند و افراد را به حضور در نمازخانه ها تشویق کنند. به همین دلیل امروزه بسیاری افراد در زمان خرید فرش نمازخانه فرش سجاده ای  میخرند. از آن گذشته سجاده فرش و استفاده از فرش محرابی و فرش تشریفات مزایایی دارد که این مزایا نیز باعث افزایش فروش فرش مسجد سجاده ای شده است.

مزایای فرش سجاده ای

خرید فرش نمازخانه

تفاوت نمازخانه و مسجد به چند مورد محدود نمیشود به همین دلیل در مقاله ای مجزا به توضیح آن پرداخته ایم اما باید بدانیم که در نمازخانه نیز مانند مسجد باید نکاتی رعایت شود. احکام نماز خواندن روی سجاده  فرش را در این مقاله بخوانید.

فرش نمازخانه از شرکت سجاده نقش کاشان

فرش سجاده ای

برای خرید سجاده فرش برای نمازخانه و مسجد میتوانید از میان دو لینک زیر طرح فرش سجاده ای متناسب با مسجد و نمازخانه ی خود را انتخاب کنید. و بعد یا قبل از آن با همکاران ما در شرکت سجاده نقش کاشان تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

طرح فرش محرابی     طرح فرش تشریفات

 

 

 

 

 

.